Dag van de Kinderwens

HVC en de invloed op vruchtbaarheid

We weten dat het krijgen van kinderen niet voor iedereen is weggelegd en dat sommige een lange, moeilijke en kostbare weg moeten afleggen. Voor 1 op de 6 koppels geldt dat zij vruchtbaarheidsproblemen hebben. We kennen allemaal wel iemand. Misschien niet van dichtbij maar het komt altijd hard aan als je er van hoort. Een ieders hart krimpt een beetje ineen omdat je er gewoon niet aan moet denken dat het jou overkomt. Het liefst denken we er niet aan, wat niet mogelijk is voor hen die er middenin zitten en behandelingen moeten doen om een kindje te krijgen, of zij die er veel moeite voor moeten doen.

(adoptie/pleegzorg/bammers/homostellen).

Melany Brunings

Mocht je vragen of tips hebben, (over bepaalde producten)? Mail mij

Deze feiten maakt dat een lotgenoot, zelf een bammer mij benaderd heeft en haar idee bij mij neerlegde. Ze vindt dat er een speciale dag mag zijn voor deze mensen, je voelt je namelijk vaak alleen en onbegrepen. Een gedenkdag, oppperde ze. Dat vind ik natuurlijk een goed idee en wij hebben enkele dagen keihard gewerkt aan een plan de campagne, die ik heel graag met jullie deel!

Over de naam hebben wij niet lang hoeven nadenken. We hebben bewust gekozen voor het woord Kinderwens en niet voor (on)vruchtbaarheid of fertiliteit. We vinden het een beladen woord en er spelen meer zaken op dit gebied. Mannen- en vrouwenstellen bijvoorbeeld, zij hebben het ook niet makkelijk met alle regeltjes en wetten die niet meer van deze tijd zijn, maar vruchtbaar zijn zij wel! Er zijn meerdere oorzaken waarom het verwezenlijken van een kinderwens niet makkelijk gaat en we willen niemand buiten sluiten. Als jij een kinderwens hebt, had of ongewenst kinderloos bent gebleven, dan willen wij je steunen door een dag in het leven te roepen die jou eraan helpt herinneren dat je niet alleen bent. Een dag waarop ook anderen stil staan bij het bestaan van een zeer grote groep mensen in onze samenleving die hiermee te maken hebben.

Dag van de Kinderwenswillen wij jaarlijks terug laten keren en wel op 17 mei.

We hebben steun nodig en vragen een ieder die dit idee een warm hart toedraagt onze petitie te tekenen!