Klik hieronder:
De Dagelijkse Update:

Over het Corona virus van het R.I.V.M.

Wil je activiteiten bezoeken, ook welke in onze agenda vermeld staan?
Neem eerst even contact op met de organisatie, om te horen of het activiteit wel of niet doorgaat!!

Geen extra risico

Hoewel niet alles bekend is over deze nieuwe ziekte, blijkt vooralsnog dat zwangere vrouwen geen extra risico lopen. Ook is niet aangetoond dat het virus kan worden overgedragen aan het ongeboren kind. “Het virus verspreidt zich niet via het vruchtwater of de navelstreng”, zegt Heeroma. “Meer via het hoesten.”

Waarom een tijdelijke stopzetting?

De belangrijkste overwegingen die zijn meegenomen bij dit besluit waren:

  • beperken van de risico’s van verspreiding van het coronavirus
  • borgen van de hielprikscreening

Ook speelt mee dat de aansluitende diagnostiek en behandeling niet meer geborgd zijn. Onder andere door:

  • sluiting van audiologische centra
  • minder open zijn van audiciens
  • beperkte beschikbaarheid van gezinsbegeleiders.

Door dit besluit krijgen pasgeborenen tijdelijk alleen de hielprikscreening.
De screening duurt daarmee zo kort mogelijk en direct contact wordt zoveel mogelijk beperkt.