Dr. Alain Wibail, neuroloog in het  ZOL over waardoor bloedklonters ontstaan: “Door straling van je gsm of gepulste straling van  je draadloze babyfoon of huistelefoon ontstaan bloedklonters, je rode bloedlichaampjes gaan aan elkaar plakken. Je kan dan een hartinfarct of hersenberoerte, CVA, krijgen. CVA (Cerebrovasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. In de volksmond spreken we van een beroerte: een herseninfarct waarbij een bloedklonter de toevoer van bloed en dus van zuurstof stopt.”

 

“Ik ken persoonlijk iemand die lymfklierkanker in zijn linker lies kreeg (16 jaar) omdat hij zijn gsm altijd in zijn linker broekzak aan de voorkant van zijn spijkerbroek droeg.” Mirjam-Cornélie Schouten, BASc. Elektrogevoelige vrouw.

Mijn neuroloog in het St. Jan in Genk (ZOL: Ziekenhuis Oost Limburg), Alain Wibail, raadt zijn patiënten sinds zijn gesprek met mij en nadat hij mij had onderzocht aan om DECT-telefoons en gsm-achtige apparaten niet meer te gebruiken en ver van gsm-antennes te gaan wonen. Antennes in het Belgisch-Limburgse 3770 gebied.

Mijn gynaecologe, Professor Caroline van Holsbeke, raadt haar patiënten sinds haar gesprek met mij en nadat zij mij had onderzocht aan om gsm-achtige apparaten niet meer in haar wachtkamer te gebruiken, omdat ze miskramen veroorzaken!

Recept voor kanker

In het blad Medisch Dossier: Wat artsen je niet vertellen, aflevering nr. 5 – uit 2000 werd een artikel van de hand van Simon Best gepubliceerd met de veelzeggende titel De magnetron: een recept voor kanker. Onder het kopje Verwarm géén melk in een magnetron schrijft Best over babymelk:

Als je je baby de fles geeft en moedermelk afkolft, is het niet verstandig om deze melk in een magnetron te verwarmen of te ontdooien. Zelfs bij lage temperaturen – 20 tot 53 graden Celsius – zullen bestanddelen van de melk die het kind tegen infecties beschermen, hun waarde verliezen. Dit blijkt uit een studie van de Stanford University in Californië. Bij temperaturen hoger dan 72 graden, zo is vastgesteld, worden de beschermende bestanddelen in de melk grotendeels afgebroken. De onderzoekers raden het verwarmen van moedermelk in een magnetron, zelfs bij lage temperaturen, ten zeerste af en hebben een negatief advies uitgebracht aan ziekenhuizen waar dit een alledaagse praktijk is.

Waar efficiëntie belangrijker wordt gevonden dan aandacht – zoals tegenwoordig in het ziekenhuiswezen en de zorgbranche gebruikelijk – verliest men zelfs de kwaliteit van de voeding voor de allerkleinsten uit het oog. Verminderde afweer In een kleine, goed gecontroleerde studie gaf men aan acht mensen gedurende een aantal dagen conventioneel bereid voedsel of voedsel dat in de magnetron was bereid. Voor en na de maaltijden werden bloedmonsters genomen. Deze bloedmonsters wezen uit, dat degenen die magnetronvoedsel hadden gegeten minder lymfocyten (witte bloedcellen voor afweer) en meer granulocyten (witte bloedcellen die etter vormen) in het bloed hadden.

Het cholesterolgehalte steeg, terwijl het hemoglobinegehalte (rode bloedkleurstof) daalde. Dit alles vergeleken met de nauwelijks veranderde waarden bij proefpersonen die normaal bereid voedsel hadden gegeten.

In de gebruiksaanwijzing van je magnetron staat trouwend dat je niet met je baby op de arm voor het apparaat moet gaan staan om te wachten tot het eten klaar is.

Snelle aftakeling

De magnetronstraling doet dus niet alleen iets met het bestraalde voedsel, maar – indirect – ook met degene die het nuttigt. De Zwitserse onderzoeker dr. Hans Ulrich Hertel bracht in 1991 in samenwerking met professor Bernard Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie de resultaten van het bovenstaande onderzoek naar buiten, waaruit blijkt dat magnetronvoedsel een groter risico voor de gezondheid vormt dan het traditioneel bereide voedsel, zelfs een risico op kanker in het bloed. Door het gebruik van de microgolfoven verandert de matrix van het voedsel. En bij degenen die het opeten, treden essentiële veranderingen op in het bloed die fysieke schade kunnen veroorzaken in het lichaam. Of in eenvoudig Nederlands: het menselijk lichaam, dat gevoed wordt met magnetronvoedsel, takelt sneller af dan een lichaam dat wordt gevoed met traditioneel bereid eten. Trouwens, pannen met intacte, zowel als beschadigde anti-aanbak lagen moet je ook niet gebruiken.

Gewetenloos

De Zwitserse Vereniging van Distributeurs van Huishoudelijke en Industriële Elektroapparatuur sleepte dr. Hertel voor de rechter. Hertel werd in 1993 veroordeeld wegens ‘inmenging in de economie’ en mocht geen (verdere) resultaten meer publiceren. Hertel vocht dat aan en werd in 1998 erehabiliteerd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat het publicatieverbod een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting vond. De witserse staat moest Hertel een schadevergoeding uitkeren. Dit voorval in Zwitserland in de negentiger jaren toont aan hoe machtig de industrie is en hoe gewetenloos het ‘spel’ wordt gespeeld. Lynne McTaggart, hoofdredactrice van MD Wat artsen je niet vertellen, noemt dit het 1-tweetje van de commercie en de rechterlijke macht. De telecom-industrie geeft journalisten et cetera zelfs geld om niks negatiefs over gsm’s en 5G te publiceren!

Kankerverwekkend

De al genoemde dokter Lita Lee schreef een boek Health effects of microwave radiation – microwave ovens (Gezondheidseffecten van magnetronstraling/ microgolfovens). De substanties die in de magnetron gekookt worden, zijn gevaarlijk en giftig voor de organen. Bovendien zijn ze kankerverwekkend (zie www.litalee.com). Dr. Lee komt dus tot dezelfde conclusies als dr. Hertel.

Hoewel microgolfovens het eten snel verhitten, is het niet verstandig babymelk erin op te warmen. De fles lijkt koud, maar de vloeistof binnenin kan heel warm zijn en mogelijk de mond en keel verbranden. De opeenstapeling van stoom in een gesloten container – zoals een babyflesje – kan een ontploffing veroorzaken. Het opwarmen van een flesje in de magnetron kan subtiele veranderingen in de melk teweegbrengen, waardoor basale formules verloren gaan. In de afgekolfde melk kunnen zelfs enkele beschermende elementen vernietigd worden. Dit was een citaat uit een publicatie van de Universiteit van Minnesota.

Mijn tante is eens vergeten de dop eraf te halen, gevolg: een gat in de bovenkant van de microgolfoven!
Helaas heeft mijn toen nog onwetende nicht de oven meteen laten repareren.

De vraag is of het mogelijk is om maiskorrels om te toveren tot popcorn met behulp van gsm-stralingen. Ja dus.

Lichaamscellen die lang onder de invloed staan zullen zich ompolen

Iedere cel van onze organen heeft haar eigen trillingsfrequentie. Door middel van elektromagnetische osmose kunnen onze cellen zich voeden. Indien gezonde cellen (= cellen met een positieve kern) lang onder invloed staan van elektromagnetische straling, zullen zij zich ompolen, m.a.w. de kern zal negatief worden. Er ontstaat op die manier een omkering van de polariteit, waardoor de cellen geen positieve energie of voeding meer kunnen aantrekken. Deze om gepoolde cellen verliezen hun afweermechanisme en vormen het vertrekpunt van de meest uiteenlopende ernstige ziekten. Hetgeen wil zeggen dat: Het aantrekken en afstoten van de cellen t.o.v. elkaar niet meer gebeurt.

De cel zal dus een eigen leven gaan leiden. Een MRI-scan is dan ook slecht en DECT-straling is slechter dan GSM-straling; velen krijgen een gloeiend oor als zij de hoorn tegen hun hoofd houden. Symptomen die u kunt hebben van DECT-telefoons op kantoor of in huis: oververmoeidheid, niet helder kunnen denken, slapeloosheid en diarree. Wist u dat er zelfs DECT-babyfoons zijn? Onder meer professor Moshchalkov (KULeuven) en Dr. Joël Moskowitz (Center for Family and Community Health at the School of Public Health Universityof  Berkeley, Californië, Amerika) weten dat onzorgvuldig aangewende moderne technologieën zoals draadloze communicatie iemand van de hemel in de hel kunnen doen belanden.

 

Meeste Europese regeringen zitten fout

De meeste Europese regeringen zitten fout, ze hebben veel geld verdiend aan de verkoop van UMTS-rechten, maar onderzochten niet op voorhand of straling schadelijk is. Iedere regering die nu nog de opvatting handhaaft dat blootstelling aan elektromagnetische velden alleen maar weefselopwarming ofwel thermische effecten kan veroorzaken, begaat een misdaad. Regelmatig worden er studies gepubliceerd waaruit blijkt dat blootstelling aan frequenties zeer ver onder de geldende stralingslimiet kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. In die onderzoeken wordt niet de opwarming van het weefsel onderzocht. De fysieke verstoringen vinden op zeer subtiele niveaus plaats. Een draadloze telefoon tegen je oor aandrukken leidt misschien niet tot opwarming van de hersenen, het is een feit dat in velerlei onderzoeken een significant verband is aangetoond tussen langdurig mobiel bellen en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren. Diverse gezondheidsraden (waarvan verscheidene leden met de telecom-industrie zijn verbonden of anderszins verstrengelde belangen hebben) vegen deze studies glashard onder het tapijt. In veel ons omringende landen nemen de regeringen voorzorgsprincipes in acht.

Het lichaam reageert als een antenne.

Ons lichaam reageert als een antenne. Het ontvangt signalen en zendt signalen uit. Hoe kan dat? Elke cel in ons lichaam trilt op een welbepaalde frequentie. En trilling veroorzaakt energie. Dus ons lichaam straalt energie uit. Als ons lichaam energie uitstraalt, kan het ook energie opnemen. De reden daarvoor is dat ons lichaam reageert als een antenne. Dit fenomeen noemt men interferentie. Om in leven te blijven eten en drinken wij. Ons lichaam zet dit om in energie.

Maar ook de zon levert ons levensnoodzakelijke energie. Een mens kan niet lang zonder zonne-energie. Het verschil tussen een levend lichaam en een dood lichaam is immers energetisch. Onze cellen voeden zich met positieve energie. Positieve energie is positieve straling en is een rechtsdraaiende energie. Negatieve straling is een linksdraaiende energie.

De cellen in ons lichaam zijn in de kern positief gepoold, terwijl de celwand negatief gepoold is. De negatief geladen celwand trekt de positieve magnetische vector van de straling aan en voedt zo de positief geladen kern van de cel. Dit verschijnsel noemt men osmose en kan worden vergeleken met magnetisme, waarbij de noordpool de zuidpool aantrekt. Energie is trouwens elektromagnetische energie met zowel een elektrische als een magnetische vector. Vanaf het ogenblik dat de toevoer van deze levensenergie gestoord wordt, ontstaan er ziekten, soms met de dood tot gevolg. Elke afstervende cel moet haar informatie aan een nieuwe cel doorgeven.

Wordt er echter foute informatie doorgegeven, dan ontsporen cellen en kan er ziekte ontstaan. Ons lichaam staat constant onder invloed van positieve en negatieve energie afkomstig van onder meer kosmische, en kunstmatige straling. Het verblijf op een negatief stralingsveld met hoge intensiteit of een te lang verblijf (‘s nachts) op een sterk negatief veld met minder hoge intensiteit heeft dezelfde negatieve invloeden op de cellen. Ze worden omgepoold en raken ziek. Overwoekering van zieke cellen kan leiden tot kanker.

Dit is het uiterste ziektepatroon dat zich kan voordoen bij blootstelling aan negatieve straling. Vooraleer het zover komt hebben de slachtoffers vaak een lange lijdensweg afgelegd. Enkele symptomen ten gevolge van straling, die zowel de patiënt als zijn omgeving ernstig kunnen beïnvloeden, zijn onder meer: Stress, depressie, artrose, hoofdpijn, gewrichtspijn, ontstekingen, slaapstoornissen, snurken, verlamming, onvruchtbaarheid, miskraam, chronische astma, slechte doorbloeding, concentratiestoornissen, ADHD, hormonale problemen, wiegendood, leukemie, trombose, MS,… Deze ziektepatronen kunnen worden voorkomen door een biosanering van uw woning.

In 2018 bracht de elektro-gevoelige schrijver van: Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij, Patrick Vanden Berghe ons een bezoek. Inmiddels is hij overleden, omdat hij binnen 500 meter van een bovengrondse hoogspanningslijn

woont en al overbelast was door straling. Hij was op weg van Frankrijk naar zijn uitgever in Antwerpen. Hij wilde persé dat de boodschap aan zoveel mogelijk mensen werd doorgegeven, daarom maakt hij geen winst op het boekje. De uitgever krijgt alles en het boekje is daardoor goedkoper en voor meer mensen te betalen. Hij is van België naar Frankrijk verhuisd, waar hij in een vrijstaand huisje stralingsvrij woonde (dacht hij, maar had geen rekening gehouden met de elektriciteitsmast). Meer info over het boek: PRIMEUR; hoe onzorgvuldig aangewende moderne technologieën zoals draadloze communicatie iemand van de hemel in de hel kunnen doen belanden. Met commentaar van onder anderen professor Moshchalkov (KULeuven). Het is te koop via www.epo.be of in de Standaard boekhandel. Er is nog een boek over dit onderwerp verkrijgbaar: Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk geschreven door drs. Karel van Huffelen en zijn vrouw drs. Caroline van Huffelen, verkrijgbaar via verkrijgbaar via http://www.karelencaroline.nl/winkel Dr. Jean PILETTE M.D. UIT WALLONIE ANALYSEERDE MEER DAN 600 WETENSCHAPPELIJKE STUDIES !

Zelf ben ik net als 10% van de bevolking stralingsgevoelig of elektro-gevoelig. Dat wist ik niet, totdat ik onze 3 DECTs 2 weken lang niet gebruikte en in plaats daarvan een telefoon met een draadje gebruikte. Als ik overbelast ben stralen zelfs de el Waterkoker  en el tandenborstel teveel. De hoge spierspanning die mijn kinesist in Herderen niet kon verklaren was verdwenen. Ik had een hernia in mijn nek en in mijn onderrug, omdat mijn spieren zo onder spanning stonden van de straling, dat ze mijn zenuwen klem zetten. Ook had ik last van slapeloosheid en kon ik dingen die net waren gebeurd niet onthouden, mijn korte-termijn-geheugen werkte niet goed. Zodra ik overbelast raak, omdat ik bijvoorbeeld een paar dagen achter elkaar in een stad ben geweest, krijg ik deze symptomen weer.

 

Wist u dat de bloed-hersen-barrière wordt beschadigd door DECT straling? Daardoor worden zware metalen niet meer tegengehouden! Veel mensen hebben in hun huis aanpassingen doorgevoerd om de elektromagnetische belasting te verminderen: Bijvoorbeeld de DECT telefoons en draadloos internet verwijderd. UZELF kunt beginnen met ze ’s nachts uitzetten (steek gewoon een telefoon met draad in als u persé bereikbaar wilt zijn ‘s nachts). Geef vooral nooit een DECT telefoon of GSM aan een kind, kinderen zijn veel kwetsbaarder, hebben een kleiner hoofd en worden dus sterker beïnvloed. Slapeloosheid, onrust in het hoofd, ADHD, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn enkele van de symptomen waar uw kind last van kan hebben. In Nederland is vorig jaar een actie gehouden die noemde: Sint, geen GSM voor kind. Dit geldt trouwens ook voor de kerstman. De onveiligheid van GSM’s wordt ook beschreven in het opiniestuk ‘Beperk de Straling’ in het Belgische blad Knack: ‘wachten op bewijzen is onverantwoord’ en in 2 artikelen in Medisch Dossier van maart 2010.

 

Dat nucleaire of Radio actieve straling schadelijk is weet iedereen, maar dat u dagelijks wordt blootgesteld aan andere schadelijke straling is niet geweten. Wist u dat elektromagnetische straling van uw draadloze huistelefoon (met DECT-technologie) ook schadelijk voor u is? U kunt zelf een proefje met aluminiumfolie doen. Drie dagen lang uw DECT-telefoon in een stukje aluminiumfolie wikkelen, daarna tegen het licht houden. U zult zien dat de puls straling allemaal kleine gaatjes in de folie heeft geboord. Dit gebeurt dus ook met uw lichaamscellen ! Pulsen zijn nl. bundeltjes straling, die erg schadelijk zijn.

Radio actieve straling is dus altijd ioniserende straling. Radioactiviteit zelf is niet gevaarlijk, maar de straling is kankerverwekkend. Doordat deze straling andere atomen kan ioniseren, beschadigen er DNA-moleculen en daardoor kunnen lichaamscellen veranderen. De beschadiging van het DNA in een enkele cel is meestal onschuldig, leidt eventueel tot de dood van de cel, maar het is ook mogelijk dat een cel zich ongebreideld gaat delen en dan ontstaat er kanker. De kans op dit effect neemt toe met de blootstelling.

Er kunnen ook effecten optreden voor een korte tijd, doordat veel lichaamscellen tegelijk worden gedood. Dit kunnen minder ernstige effecten zijn, zoals een rode huid. Dat gebeurt vaak bij kankerpatiënten die worden bestraald of mensen die tussen 13-15 gaan zonnen. Directe effecten van straling kunnen ook erg ernstig zijn en in het ergste geval zelfs dodelijk. Het effect van de straling hangt sterk af van de hoeveelheid straling en de soort straling. Kleine hoeveelheden straling hebben geen grote gevolgen, maar er is geen onschadelijke dosis (BEIR- en UNSCEAR-rapporten van de VN, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). Aanvankelijk dacht men na de ontdekking van radium dat een kleine hoeveelheid straling positieve gezondheidseffecten kon hebben. De natuurlijke ioniserende achtergrondstraling komt uit de bodem en het heelal en hangt af van de plaats op aarde.

Wat zijn nu ionen en waar vind je ze?
Ionen zijn moleculen, die minstens een elektron hebben verloren of erbij hebben gekregen en zijn of negatief dan wel positief geladen en daarmee gepolariseerd.

Relatief veel negatieve ionen worden in de berglucht en zeelucht aangetroffen en ontstaan in de lucht na een onweersbui door UV-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes die met de luchtmoleculen reageren.

Ionen streven altijd naar een neutrale stand. Sommige worden direct na het ontstaan geneutraliseerd en andere ionen bestaan langer afhankelijk van de omstandigheden.

Ionen zijn in staat zich aan aërosolen – dat zijn vaste of vloeibare stoffen in gassen – alsook aan stofdeeltjes te binden. Deze worden zwaarder dan de omringde lucht en slaan daardoor neer. Ionen hechten zich ook aan bacteriën en ziektekiemen en maken deze door elektrische oplading onschadelijk. Daarom is het ook zo gezond om naar de zee te gaan. Dat niet-ioniserende straling minder krachtig is dan de ioniserende variant, wil niet zeggen dat er helemaal geen risico’s aan kleven. Blootstelling aan niet-ioniserende straling heeft andere effecten: het wijzigen van chemische reacties in een organisme of het opwekken van elektrische stromen in cellen of weefsels.

Het toegenomen gebruik van elektrische apparaten en toepassingen heeft er voor gezorgd dat er ook steeds meer elektromagnetische straling in onze directe leefomgeving is. Er bestaan verschillende tussen deze zogenaamde ‘elektromagnetische velden’. In en om uw woning gaat het bijvoorbeeld van doodgewone huishoudelijke apparatuur als elektrische waterkokers, tot de alomtegenwoordige mobiele telefoons en zendmasten, draadloze netwerken, zonnebanken, laserpointers of hoogspanningslijnen.

Elektrische wisselvelden bestaan uit laagfrequente niet-ioniserende straling. Er zijn: elektro statische velden, magnetische wisselvelden – laagfrequent.
magnetische statische velden, elektro magnetische golven – hoogfrequent.

Men spreekt over straling indien de golflengte korter is dan de afstand tussen de ontvanger en de bron. Stralingsvelden ontstaan indien de golflengte groter is dan de afstand tussen de ontvanger en de bron, er zijn echter nog veel meer soorten straling. De zon zendt straling uit, een zendmast, een telefoon, een radiostation, de elektrische apparaten in huis en ga zo maar door. Aan sommige soorten straling kunnen we weinig doen, dat is meer de verantwoording van de regering of de lokale overheden, maar bijvoorbeeld de straling van elektrische apparaten kunnen we zelf in de hand houden.

Wat is het effect van ionen op de mens?
Wetenschappers uit de biologie hebben kunnen aantonen dat negatieve zuurstofionen uit onze ademhalingslucht van essentieel belang zijn voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water. Het inademen van geïoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed, waardoor de afzonderlijke organen beter functioneren en de celstofwisseling verbetert.

Let wel, zuurstof is alleen biologisch actief, wanneer zij negatief geladen is.

Zelf had ik een kaarsje in een zoutkristal branden bij het oude scherm van mijn computer, die de straling van het scherm neutraliseerden. Nu heb ik een flat screen.

De ergste “ionen-rovers” zijn elektrisch geladen kunststof oppervlakten, huisstof en elektrische apparatuur. Bij een tekort aan negatieve zuurstofionen, hebben veel mensen last van nervositeit, voelen zich depressief of vermoeid, hebben een gestoorde nachtrust of hebben een verlaagde psychische of fysieke weerstand.

De beste manier om de lucht gezond te houden bestaat dus uit het verbannen van de “ionen-rovers”, regelmatig de ruimte luchten en gebruik maken van natuurlijke materialen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verrijken van de lucht met negatieve ionen een positief effect op de mens heeft. Er is een duidelijke toename van de weerstand, een verbetering van het concentratievermogen en een toename van de levensvreugde geconstateerd.

Wanneer de ionenverhouding is verstoord – de lucht te veel positieve zuurstofionen bevat, bijvoorbeeld bij een weersomslag – komen gezondheidsklachten als ‘zich niet lekker voelen’ regelmatig voor. Deze klachten zijn bijvoorbeeld een droge keel, verstopte neus, grieperig gevoel, vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn etc.

Wanneer de lucht veel negatieve ionen bevat ontstaan de volgende voordelen:

  • de lucht binnenshuis wordt schoner en is dus beter voor de gezondheid,
  • de weerstand van het lichaam wordt hoger,
  • angsten en depressies kunnen verminderen of verdwijnen,

 

Negatieve ionen zijn constant in beweging. Ze vliegen van hot naar haar, verdelen hun lading en botsen met grote snelheid op alles wat zich in de ruimte bevindt. Wordt de huid getroffen, dan is het effect hiervan vergelijkbaar met dat van een massage. De doorbloeding neemt daardoor toe, waardoor de huid er beter gaat uitzien en haargroei wordt bevorderd, de weerstand toeneemt en allergische reacties verminderen.

Vanuit de longblaasjes wordt zuurstof met behulp van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) opgenomen en komt via de bloedsomloop bij de cellen terecht. In het bloed bevinden zich bloedplaatjes die trombo-kinese, voor het stollen van het bloed, aanmaken. Indien de bloedplaatjes niet goed zijn “opgeladen”, dan klonteren ze samen en verstoppen kleine adertjes. Door een negatieve lading wordt het samenklonteren voorkomen, doordat ze elkaar dan afstoten. Ontbreekt het ladingspotentieel, dan bestaat het gevaar voor trombose en embolie. Na 20 seconden bellen met een gsm, ontstaan er al klontjes in uw bloed. Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie. Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. [Dat is géén goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook ’s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!] ’s Nachts moet uw bloed de kans krijgen om te ontklonteren. Zet dus uw GSM ’s nachts uit, bij de meeste GSM’s werken de wekfuncties ook als de GSM helemaal uit staat. De mobiele telefoon schakelt zichzelf dan in als het alarm moet afgaan. U kunt ook gewoon een wekkertje op een batterijtje kopen.

Elke gezonde lichaamscel heeft een cel spanning van -50 tot -70 Millivolt. Bij uitputting valt deze waarde terug tot 0 Millivolt en kan zelfs positief worden. Door negatieve zuurstofionen kunnen de cellen steeds weer opnieuw worden ‘opgeladen’. De cellen hebben voor hun stofwisseling zuurstof nodig, want zuurstof breekt vet en koolhydraten af. Als resultaat verlaat koolzuur de cel via de longen en dus het lichaam. Nieuw opgenomen negatieve zuurstof verrijkt het bloed en komt in de cel. Vereenvoudigd is de stofwisseling als volgt weer te geven: Koolhydraten uit de voeding en zuurstof komen in de cel. Beide worden daar verbrand waarbij kooldioxide via het bloed door de longen wordt uitgeademd. Anders is het bijvoorbeeld bij kankercellen. Bij deze cellen ontbreekt het verbranden van zuurstof, waardoor er een koolzuurverzameling plaatsvindt. Daarnaast stimuleert negatieve zuurstof de aanmaak van cytochroom C, een belangrijke stof voor diverse processen binnen de cel zelf.

 

Zowel het Vlaamse als het Waalse als het Brussels Parlement hebben besloten de stralingsnorm van 20V/m (20 Volt per meter) te beperken tot 3 V/m, ondanks de tegenwerking van de telecombranche en de federale overheid

Tot voor 2009 waren stralingsnormen een federale bevoegdheid, maar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof maakte daar een eind aan. Brussel en Wallonië hebben al nieuwe normen uitgevaardigd maar Minister Crevits (CD&V) en nu Minister Joke Schauvliege (CD&V) bleken niet echt gehaast om de Vlaming tegen de straling van gsm-antennes te beschermen.

Het Vlaams Parlement heeft op 7 januari 2009 een resolutie goedgekeurd waarin het de Vlaamse regering vraagt om de federale norm voor niet-ioniserende straling [waaronder de emissie van GSM’s of mobieltjes] te verlagen van 20 V/m (20 volgt per meter) naar 3 V/m. Zelfs deze – op het oog lage – blootstellingslimiet is voor gepulste straling (GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth) nog fors te hoog, zo blijkt uit de wetenschappelijke literatuur, gebaseerd op talloze studies. Ter vergelijking: Nederland hanteert een limiet van 81 V/m voor GSM en 89 V/m voor UMTS. Deze limieten zijn zo extreem hoog gesteld opdat mensen die

gezondheidsschade ondervinden door elektromagnetische straling de telecombranche en de overheid juridisch niet aansprakelijk kunnen stellen. Agentschappen die moeten waken over de volksgezondheid – zoals de Amerikaanse FDA en de Nederlandse Gezondheidsraad – vinden het nog steeds niet nodig dat draadloze technologie wordt getest op gezondheidseffecten vóór ze in de markt wordt gezet en dus moet de burger maar zien te bewijzen dat draadloze apparatuur schadelijk is. De bewijslast is doelbewust omgekeerd: de vermogende industrie heeft nu een carte blanche, de minder goed georganiseerde burger is vogelvrij.

Het Vlaams Parlement vraagt de regering om het mobiele-telefoniegebruik door kinderen af te raden.

Sinds 15 januari 2010 is het helaas zo dat er in België geen stralingscontrole van zendmasten meer plaatsvindt.

Bron:  De Standaard

De Milieucommissie van het Waalse Parlement heeft unaniem een voorstel van decreet goedgekeurd dat de stralingsnorm eveneens beperkt tot 3 Volt per meter (3V/m).

Bron:  De Morgen

 

In 2016 al besloot het Brussels Parlement de stralingsnorm tot 3V/m te verlagen teneinde de gezondheidsrisico’s te beperken. De wet moest op 14 maart ingaan, maar liep vertraging op doordat de telecombedrijven Belgacom, Mobistar en Base én de federale overheid betwistten dat Brussel het recht had om autonoom maatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid. Dit zou het alleenrecht van de federale regering zijn. En dus legden zij dit issue voor aan het Grondwettelijk Hof dat op 15 januari 2009 zijn beslissing bekendmaakte dat de Brusselse regering wel degelijk bevoegd is. De Brusselse milieuminister Evelyne Huytenbroeck, die niet blij was met de trainagetaktiek van de telecombranche en de toenmalige federale minister Rudy Dermotte, toonde zich verheugd dat het voorzorgsprincipe nu kan worden omgezet in wettelijk daadkracht (op 15 september

2009). Bronnen:

 

De Duitse geobioloog Wolgang Welzel schrijft hierover dat het signaal met 3V/m zeker nog niet op veilig staat volgens de wetenschappelijk gefundeerde Duitse bouwbiologie.

Gelukkig is er wel een oplossing om ons tegen de negatieve gevolgen van de elektromagnetische stralingen te beschermen en onze woningen en werkomgeving te laten onderzoeken op schadelijke stralingen door bijvoorbeeld een geo-bioloog. Bouwbiologen, woonbiologen geo-biologen, zij weten allemaal dat het lichaam een antenne is. DECT-telefoons worden door talloze producenten onder verschillende merk- en typenamen aangeboden in triple-packs (per drie telefoons verpakt) en twin-packs. DECT is dus géén merknaam, maar een aanduiding voor een bepaalde soort telefoonstations, die versterkt stralen en bestaan uit een basisstation met één of meer losse draadloze handtoestellen. Ze worden ook wel draagbare telefoon of looptelefoon genoemd.

Het lichaam is een antenne

Volgens een B geobioloog reageert het lichaam als een antenne. Het ontvangt immers signalen en zendt signalen uit. Hoe kan dat? Elke cel in ons lichaam trilt op een welbepaalde frequentie. En trilling veroorzaakt energie. Dus ons lichaam straalt energie uit. Als ons lichaam energie uitstraalt kan het ook energie opnemen. De reden daarvoor is dat ons lichaam reageert als een antenne. Dit fenomeen noemt men interferentie. Om in leven te blijven eten en drinken wij. Ons lichaam zet dit om in energie.

Maar ook de zon levert ons levensnoodzakelijke energie. Een mens kan gedurende 40 dagen overleven zonder eten. Zelfs gedurende 5 dagen zonder drinken. Maar geen seconde zonder zonne-energie. Dit geldt niet alleen voor de mens maar voor alle levende wezens waaronder de bomen, planten, dieren, insecten,… Het verschil tussen een levend lichaam en een dood lichaam is immers energetisch. Onze cellen voeden zich met positieve energie.

Alle cellen in ons lichaam zijn in de kern positief gepoold terwijl de celwand negatief gepoold is. De negatief geladen celwand trekt de positieve magnetische vector van de straling aan en voedt op deze manier de positief geladen kern van de cel. Dit verschijnsel noemt men osmose en kan vergeleken worden met magnetisme waarbij de noordpool de zuidpool aantrekt. Energie is trouwens een elektromagnetische straling met zowel een elektrische als een magnetische vector. Vanaf het ogenblik dat de toevoer van deze levensenergie gestoord wordt, ontstaan er ziekten, soms met de dood tot gevolg. Elke afstervende cel moet haar informatie aan een nieuwe cel doorgeven.

Wordt er echter foute informatie doorgegeven, dan ontsporen cellen en kan er ziekte ontstaan. Ons lichaam staat constant onder invloed van positieve en negatieve energie afkomstig van onder meer kosmische, kunstmatige en bio straling. Het verblijf op een negatief stralingsveld met hoge intensiteit of een te lang verblijf (‘s nachts) op een sterk negatief veld met minder hoge intensiteit heeft dezelfde negatieve invloeden op de cellen. Ze worden omgepoold en raken ziek. Overwoekering van zieke cellen kan leiden tot kanker.

Dit is het uiterste ziektepatroon dat zich kan voordoen bij blootstelling aan negatieve straling. Vooraleer het zover komt hebben de slachtoffers vaak een lange lijdensweg afgelegd. Enkele symptomen ten gevolge van straling, die zowel de patiënt als zijn omgeving ernstig kunnen beïnvloeden, zijn onder meer: Stress, depressie, artrose, hoofdpijn, gewrichtspijn, ontstekingen, slaapstoornissen, snurken, verlamming, onvruchtbaarheid, miskraam, chronische astma, slechte doorbloeding, concentratiestoornissen, ADHD, hormonale problemen, wiegendood, leukemie, trombose, MS,… Deze ziektepatronen kunnen worden voorkomen door een biosanering van de woning. Eerst moet men op zoek gaan naar de bron van de storingsfactoren. Verschillende factoren moeten worden onderzocht  elektrische straling, magnetische velden, bio-energetische straling, toxische stoffen, hoogfrequente straling, GSM zenders, U.M.T.S., WIMAX, gepolariseerde radars,…

Maar liefst 375 militairen hier in België die met de radar van de Hawk raketten hebben gewerkt zijn aan kanker overleden.

http://www.straling.org/

De Hawk-raketten stonden in de jaren negentig onder meer in Duitsland opgesteld . De straling van de radar bij Hawk-luchtafweerraketten heeft van de 4500 Belgische beroepsmilitairen die met de raketten werkten 375 overledenen gekost volgens een vakbondsleider in de krant Het Laatste Nieuws.

Eenmaal alle factoren opgespoord en onderzocht kan er worden gebiosaneerd. Onder biosaneren verstaan we: alle straling neutraliseren of verwijderen.

Een belangrijk meetinstrument om straling te meten is de Lecher-antenne. De Lecher-antenne kan worden gezien als een moderne wichelroede.

Deze is uitgerust met een cursor die de gewenste frequentie van de te meten straling bepaalt. Een magneetstaafje in één van de handgrepen bepaalt de polariteit van de te meten straling. Met de Lecher-antenne kan dus gericht, objectief controleerbaar en reproduceerbaar worden gemeten. Biosaneren is effectief en maakt het leven aangenaam. Uw gezondheid is te waardevol om deze te verwaarlozen.

Ons lichaam = antenne

 

Opmerkelijk vonnis voor bouw gsm-mast te Drongen

een rechter heeft in Gent de bouw van en nieuwe gsm-mast in de deelgemeente Drongen verboden. Voor het eerst roept de rechter daarvoor gezondheidsredenen in. De rechter in Gent geeft nu duidelijk aan dat hij zijn vonnis baseerde op het zogenaamde “voorzichtigheidsprincipe”, dat reeds lang door vooraanstaande wetenschappers gehanteerd wordt. Door René Smeyers, geobioloog

Architect
http://www.rafaeldeswerts.be/biosanering-ontstoring.htm  Bouwbioloog Ramon Beerens airucom@tele2.nl 0478/50.22.05 Kloosterstraat 6a Warmel 6658 BR Koen van Biesen, woonbioloog

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/22/knock-out-door-draadloze-communicatie

 

Opmerkelijk nieuws: een rechter heeft in Gent de bouw van en nieuwe gsm-mast in de deelgemeente Drongen verboden.
Voor het eerst roept de rechter daarvoor gezondheidsredenen in.
De rechter in Gent geeft nu duidelijk aan dat hij zijn vonnis baseerde op het zogenaamde “voorzichtigheidsprincipe”, dat reeds lang door vooraanstaande wetenschappers gehanteerd wordt. In vorige rechtszaken voor een verbod op masten waren hinder in het landschap (visueel of ruimtelijk aspect) en waardevermindering van eigendommen in de buurt, argumenten tot een verbod van de rechtbank.

Dit vonnis is een doorbraak in de erkenning van de potentiële schadelijkheid van gsm-antennes voor de volksgezondheid door de Belgische rechtbanken. Hiermee volgt de rechtbank het voorbeeld van Frankrijk waar burgers de afgelopen maanden verschillende rechtszaken hebben gewonnen tegen de bouw van masten die werden geweigerd of moesten worden afgebroken omwille van gezondheidsredenen en het voorzorgsprincipe.
In Drongen zou de antenne in de buurt komen van een woonwijk, een lagere school en de terreinen van de jeugdbewegingen.

Vorig jaar stelde Stefaan van Gool; professor en kinderoncoloog in de krant het Nieuwsblad:
“Het bedrijfsleven en zelf de overheid zeggen altijd dat er niets bewezen is, dat er geen eensluidende conclusies kunnen worden getrokken. Wanneer gaat men stoppen met deze onzin? Als sommige studies een onomstotelijk verband aantonen tussen kanker en gsm-straling, zou men op zijn minst het voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren. Als er twijfel is, moet je voorzichtig zijn.”

België telt ruim 7000 gsm-stations. Deze bestaan uit telkens minstens een mast van één operator, of vaak zelf van meerdere operatoren. Op elke mast staan ook nog eens drie tot negen antennes. Het aantal gsm-antennes geconcentreerd op meer dan zevenduizend verschillende plaatsen in België loopt dus in de tienduizenden. En het is moeilijk om de tel bij te houden, want er komen er nog steeds bij.

Veel moeite doen om geschikte locaties te vinden voor masten hoeven de operatoren niet te doen. Ze krijgen spontane aanbiedingen van eigenaren om ze te plaatsen op flatgebouwen, braakliggende gronden en ja, zelf op kerktorens.  Deze liggen vaak centraal in een woongebied, de masten staan er goed beschut en netjes verborgen. Voor de inplanting ontvangen de eigenaren flinke vergoeding. Gsm-masten zijn dus big business.

Intussen hebben de Brusselse en Waalse regering de toegestane stralingsgraad voor een gsm-antenne verlaagd naar 3 volt per meter.

Waalse minister van Volksgezondheid wil gsm-verbod op scholen wegens gezondheidsredenen. http://www.symbolic.be

In het boek ‘onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk’ en in het boek Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij staat het Freiburger appèl

tab P Blz. 63 U kunt het appel laten tekenen door uw artsen en een Word document downloaden.

Iemand die zelf had ontdekt dat ie elektro-sensibel is heeft de elektro-stress in zijn woning tot het minimum gereduceerd. Hij zegt: Na elke MRI-scan voel ik mij ik mij zeer slecht, symptomen: korte-termijn geheugen wordt tijdelijk merkbaar slechter en ik kan niet helder denken. DECT-straling is slechter dan gsm-straling; ik en vele anderen krijgen een gloeiend oor als wij de hoorn tegen ons hoofd houden. Symptomen die ik had toen wij nog DECT-telefoons in huis hadden: oververmoeidheid, niet helder kunnen denken, slapeloosheid en diarree

 

U kunt het Freiburger appel aan uw huisarts, maar ook aan bijvoorbeeld uw neuroloog laten lezen. In Scandinavië is de ziekte elektro-hyper-sensibileit al erkend en ‘mijn’ neuroloog (Alain Wibail) vindt dat we al die jaren te laks zijn omgegaan met de invloed van straling. Schepen Bert Cilissen is ook waarschijnlijk ook elektro-gevoelig; bij hem was na de aankoop van een nieuw gsm-toestel een onverklaarbare verdikking van de schildklier opgetreden. Door dit toestel niet meer te gebruiken is hij er ondertussen gelukkig van verlost. Naar aanleiding van die vaststelling heeft hij een onderzoek laten goedkeuren op het schepencollege van de gemeente Riemst in februari 2009 om te laten onderzoeken of de dekking van gsm-masten in onze gemeente toereikend is want een toestel dat zoekt naar masten omdat er te weinig geplaatst zijn is uiterst schadelijk voor de individuele gebruiker en de mensen om hem heen.

Tab vH blz 105 vanbio-initiative rapport.

 

Binnen 500 meter van een bovengrondse hoogspanningslijn wonen riskant

Ook wonen onder de magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen of binnen een straal van 500 meter van een elektriciteitsmast is riskant, maar de officiële instanties doen alsof er ‘slechts’ één kind per jaar leukemie van krijgt!

 

Mijn dorpsgenoten in Millen (Belgisch Limburg) wonen binnen 500 meter van een bovengrondse hoogspanningslijn en door de magneetvelden hebben twee van de vier kinderen van 1 gezin leukemie gekregen. 1 is overleden, de andere heeft het later toen ze twintiger was nog eens gekregen. Bij een ander gezin kan 1 van de kinderen niet slapen door de magneetvelden en bij nog een ander gezin heeft de moeder borstkanker gekregen.

Het publiek wordt misleid. Een paar jaar geleden waarschuwde de Nederlandse Minister van Welzijn Jo Vandeurzen voor de gezondheidsrisico’s van hoogspanningslijnen. Volgens hem is het verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de gezondheid van de omwonenden nog niet bewezen, maar bestaan er wel statistische en andere ‘aanwijzingen’ dat de hoogspanningslijnen van invloed kunnen zijn op de gezondheid van kinderen.

Finse kinderen onder de 18 jaar mogen geen GSM gebruiken bijvoorbeeld. De Waalse minister van Volksgezondheid Eliane Tillieux wil een verbod op het gebruik van GSM’s in het basisonderwijs wegens gezondheidsredenen ! De gezondheidseffecten van GSM’s zijn ook in Engeland bekend, ook daar mogen kinderen ze niet gebruiken: de regeringen zonder ruggengraat laten dat over aan incompetente mensen. En bij die mensen prevaleert de gezondheid van de telecom-branche mijlenver boven die van de burgers.
Onze Waalse minister draait er niet om heen. ‘Wetenschappelijke studies geven aan dat jongeren die veel mobiel bellen een hoger risico lopen op gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan straling’, aldus mevrouw Tillieux. Zij heeft een brochure laten samenstellen over elektromagnetische velden. Bron: GVA:

 

In Frankrijk vond wetenschappelijk onderzoek plaats en een vergelijking van EEG scans geeft wetenschappelijk bewijs van EHS (electrohypersensitivity).

NEXT-UP:

 

Blz 37 v H Magnetron (microgolf in het Vlaams) moedermelk Bron: het boek ‘Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk’ Door Drs. Van Huffelen

 

Het volgende citaat is afkomstig van dokter Lita Lee uit Hawaii ( Medisch tijdschrift ‘Lancet’ van 9 december 1989, toen al ! ).

(…) Daarenboven werd één van de aminozuren – proline – omgezet in haar D-isomeer dat neurotoxisch [schadelijk voor het zenuwstelsel] en nefrotoxisch [giftig voor de nieren] is. Het is al erg genoeg dat baby’s bijna geen borstvoeding meer krijgen, maar nu geeft men ze ook nog namaakmelk (flesvoeding), die nog giftiger wordt door deze op te warmen in een microgolfoven.

 

Gentse rechter verbiedt bouw nieuwe GSM-mast

Een rechter heeft in Gent de bouw van een nieuwe GSM-mast in de deelgemeente Drongen verboden. Voor het eerst roept de rechter daarvoor gezondheidsredenen in. Deze rechter geeft nu duidelijk aan dat hij zijn vonnis baseerde op het zogenaamde “voorzichtigheidsprincipe”, dat reeds lang door vooraanstaande wetenschappers wordt gehanteerd. In vorige rechtszaken voor een verbod op masten waren hinder in het landschap (visueel of ruimtelijk aspect) en waardevermindering van eigendommen in de buurt argumenten tot een verbod van de rechtbank. Dit vonnis is een doorbraak in de erkenning van de potentiële schadelijkheid van GSM-antennes voor de volksgezondheid door de rechtbanken. Hiermee volgt de rechtbank het voorbeeld van Frankrijk waar burgers de afgelopen maanden verschillende rechtszaken hebben gewonnen tegen de bouw van masten die werden geweigerd of moesten worden afgebroken omwille van gezondheidsredenen en het voorzorgsprincipe. In Drongen zou de antenne in de buurt komen van een woonwijk, een lagere school en de terreinen van de jeugdbewegingen.

Vorig jaar stelde Stefaan van Gool, professor en kinderoncoloog in het Nieuwsblad:
“Het bedrijfsleven en zelfs de overheid zeggen altijd dat er niets bewezen is, dat er geen eensluidende conclusies kunnen worden getrokken. Wanneer gaat men stoppen met deze onzin? Als sommige studies een onomstotelijk verband aantonen tussen kanker en GSM-straling, zou men op zijn minst het voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren. Als er twijfel is, moet je voorzichtig zijn.”

België telt ruim 7000 GSM-stations. Deze bestaan uit telkens minstens één mast van één operator, of vaak zelf van meerdere operatoren. Op elke mast staan ook nog eens drie tot negen antennes. Het aantal GSM-antennes geconcentreerd op meer dan zevenduizend verschillende plaatsen in België loopt dus in de tienduizenden. En het is moeilijk om de tel bij te houden, want er komen er nog steeds bij. Dan hebben we het nog niet over Brandweer- en Politie-antennes, want die stralen zelfs nog sterker dan WIMAX-antennes. De operatoren krijgen spontane aanbiedingen van eigenaren om ze te plaatsen op flatgebouwen, braakliggende gronden en ja, zelf op kerktorens. Deze liggen vaak centraal in een woongebied, de masten staan er goed beschut en netjes verborgen (soms gecamoufleerd in een schijn-schoorsteen). Voor de inplanting ontvangen de eigenaren een flinke vergoeding.

In Vlaanderen is een resolutie in de maak die de stralingsgraad voor een GSM-antenne beperkt tot 0,6 volt per meter. Dit lijkt niet veel, maar de combinatie van de GSM stralingen en andere stralingen aanwezig in en rond een woning doen dit voltage aanzienlijk stijgen. Dit kan resulteren in diverse gezondheidsproblemen zoals bv. slapeloosheid, chronische vermoeidheid, tumoren, hartproblemen, hersenbloedingen, verlaagde immuniteit, depressie, hyperactiviteit bij kinderen (Adhd), hoofdpijn en concentratiestoornissen, duizeligheid, storingen van centraal zenuwstelsel….
Omdat deze nieuwe technologieën zoals GSM, DECT, wifi,… nu al zo goed ingeburgerd zijn is het bijna onmogelijk om ze uit ons leven weg te denken.

 

Mevrouw Joke Schauvliege, de heren Patrick Lachaert en Bart Martens, mevrouw Else De Wachter en de heren Rudi Daems en Jan Peumans uit Herderen hebben een voorstel van resolutie betreffende niet-ioniserende straling gedaan.

 

Mensen die overbelast zijn hebben baat bij de aanleg van een glasvezelnetwerk, dan is er geen draadloos modem meer nodig. levert Internet via glasvezelkabel, VDSL noemen ze het en ik heb het genomen, maar het loopt maar tot het einde van onze straat. VDSL Ik zou dus heel graag glasvezelnetwerk tot aan mijn voordeur (VDSL) zien:.

Drs van Huffelen: ‘Als een dorp of stad eindelijk volledige glasvezeldekking heeft, dan blijven de providers toch WiFi aanbieden! Bij de niets vermoedende consument wordt een (draadloos) WLAN/WiFi-modem geïnstalleerd terwijl het veilige glasvezelnet nota bene tot aan de voordeur ligt. Draadloze modems (die ook met draad kunnen functioneren) worden standaard eerst draadloos aangesloten. De meeste mensen weten dit niet en steken de stekker erin, denkende dat ze niet draadloos surfen. Waanzin, dat je eerst draadloos op Internet moet gaan om de draadloze functie uit te schakelen.’

 

Kinderen en GSM’s: verband tussen autisme en straling
Kinderen nemen het overgrote deel (méér dan 60%) van de mobiele-telefoongesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn velen blootgesteld aan de straling van draadloze computernetwerken (WiFi) op school en vaak nog eens thuis (draadloos internet en snoerloze huistelefoon). Slapeloosheid, onrust in het hoofd, Adhd, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn enkele van de symptomen waar kinderen last van hebben. De hersenen van kinderen zijn nog in ontwikkeling, ze zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter. Zij behoren daardoor tot de kwetsbaren in de samenleving en zouden door de overheid dienen te worden beschermd.
De Belgische overheid heeft informatie opgesteld met aanwijzingen en tips voor kinderen en hun ouders teneinde het gebruik van de GSM in te dammen.

 

Wetgeving ter bescherming van kinderen
De Franse regering is het eerste nationale landsbestuur dat in haar wetgeving bepaalde bescherminGSMaatregelen ten aanzien van kinderen gaat nemen. Het wetsvoorstel bestaat uit:
• Een verbod op het maken van reclame voor GSM’s gericht op kinderen onder de 12 jaar;
• Een gebruiksverbod van GSM’s en ‘oortjes’ voor kinderen onder de 6 jaar.
Dit is een mondiale wetgevingsprimeur, maar de leeftijdsgrenzen van 12 en 6(!) jaar zijn te laag.

Aanbevelingen ter bescherming van kinderen

Het Departement van Volksgezondheid in Toronto, Canada, beveelt aan dat kinderen onder de 8 jaar uitsluitend in noodsituaties een GSM gebruiken en dat tieners onder de 18 jaar mobiele-telefoongesprekken beperken tot maximaal 10 minuten. [Zowel leeftijden als gespreksduur zijn uitermate arbitrair en discutabel.] Het Russische Ministerie van Gezondheid beveelt aan dat kinderen onder de 18 überhaupt geen draadloze apparatuur gebruiken. Ook het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid geeft een waarschuwing af en de Finse Autoriteit voor Veiligheid inzake Straling en Kernenergie beveelt aan dat kinderen beter tekst kunnen verzenden dan bellen, bij voorkeur hands-free kunnen telefoneren, en niet in de auto of in de trein en zowel het aantal telefoongesprekken als de gespreksduur kunnen beperken. Bron: Powerwatch

Het merendeel van bovengenoemde landen hanteert als officieel standpunt dat mobiele telefonie onschadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. Waarom zouden ze dan voorzorGSMaatregelen aanbevelen om het mobiele-telefoongebruik door kinderen in te dammen? De regeerders zijn wel degelijk op de hoogte van de gezondheidsrisico’s en de ernst van de situatie, maar ze blijven in een spagaat steken omdat ze naar de telecom-branche, die de overheid forse licentierechten heeft betaald luisteren. Gezonde industrie/economie prevaleert boven de gezondheid van kinderen in het bijzonder en van burgers in het algemeen.

 

Informatiefolder voor kinderen

De meeste Europese overheden verzaken hun plicht om de burger integere en heldere informatie te verstrekken over de gezondheidseffecten van het gebruik van draadloze technologie. De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep deden vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appèl van het Nederlandse Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Het platform wil het publiek bewust maken van de gezondheidsrisico’s van onder meer mobiele telefoons. De ondertekenaars zien een algemene toename van aandoeningen als chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met ‘de explosieve toename van stralingsbelasting’, onder meer door mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur. Is het niet bizar dat private organisaties en artsen de verantwoordelijkheid nemen voor adequate voorlichting aan de kinderen terwijl de overheid het domweg laat afweten? Wanneer zal de overheid weer hoeder van de kinderen worden?

 

Stralingsgevaar
EHS-patiënte Maria van Tongeren is door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement geraakt. Zij is niet de enige Elektro-Hyper-Sensitieve, ofwel elektro-gevoelige persoon, 10% van de bevolking is EHS of (tijdelijk) overbelast. • Vele studies tonen het verband aan tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van GSM’s (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.
• De bloed-hersen-barrière is een filter tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat chemicaliën zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) ons meest kwetsbare orgaan niet kunnen bereiken. Echter, de kunstmatige elektromagnetische straling van GSM’s en andere draadloze technologie veroorzaakt lekkages van dit filter waardoor deze giftige stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme.
• Wetenschappelijke constateringen: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een GSM aan één (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan één zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.

Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu – de ‘GSM’s- en draadloos-internetgeneratie’ – de sluimerende risico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren.

Het is zeer belangrijk om blauw licht te vermijden als het donker is (computer, gsm, tablet, televisie).

 

Enkele gebruikte referenties die de tekst ondersteunen:

www.icems.eu
It is available, the first ICEMS’ Monograph, “Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter”, edited by Livio Giuliani and Morando Soffritti for the “European Journal of Oncology” – Library Vol. 5 of the National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases “Bernardo Ramazzini”, Bologna, Italy, 2010, Part I and Part II.

Carlo GL, Jenrow RS, 2000. Scientific progress – wireless phones and brain cancer: current state of the science.
Medscape General Medicine 2: E40.
Harrill R, 2005. Wake-up call. Cover story about Dr. H. Lai. Colums. The University of Washington Alumni magazine. www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.htmlHyland GJ, 2000. Physics and biology of mobile telephony. The Lancet 356:1833-1836.
Hyland GJ, 2008. Physical basis of adverse and therapeutic effects of low intensity microwave radiation.Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M, 2009. Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surgical Neurolology 72:205-215.
Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M, 2010. Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. International Journal of Occupational and Environmental Health
16:263-267.
Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Nezis IP, Margaritis LH, 2007. Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS
1800-MHz mobile telephony radiation. Mutation Research 626:69-78.
Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Karabarbounis A, Margaritis LH, 2007. Comparison of bioactivity between
GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz mobile telephony radiation. Electromagnetic Biology and Medicine 26:33-44.
Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Margaritis LH, 2010. Bioeffects of mobile telephony radiation in relation to its
intensity or distance from the antenna. International Journal of Radiation Biology 86:345-357.
Phillips JL, Singh NP, Lai H, 2009. Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88.
Ruediger HW, 2009. Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology 16:89-102.
www.magdahavas.com: New study: Radiation from cordless phone base station affects the heart

Dat niet-ioniserende straling minder krachtig is dan de ioniserende variant, wil niet zeggen dat er helemaal géén mogelijke risico’s bestaan. Blootstelling aan niet-ioniserende straling kan andere effecten hebben: opwarming van cellen, het wijzigen van chemische reacties in een organisme of het opwekken van elektrische stromen in cellen of weefsels. Deze effecten zijn Het toegenomen gebruik van elektrische apparaten en toepassingen heeft er voor gezorgd dat er ook steeds meer elektromagnetische straling in onze directe leefomgeving gemeten kan worden. Er bestaan verschillende van deze zogenaamde ‘elektromagnetische velden’. Binnen en omheen de woning gaat het bijvoorbeeld van doodgewone huishoudelijke apparatuur als microgolfovens, tot de alomtegenwoordige mobiele telefoons en zendmasten, draadloze netwerken, zonnebanken, laserpointers of hoogspanningslijnen.

Uw gezondheid

 

De nieuwe risicoschatting voor fatale kanker ligt op 5 % per Sv voor de bevolking en op 4 % per Sv voor volwassen werknemers. Voor ernstige overerfbare afwijkingen bedragen de nieuwe risicoschatting 0,2 % per Sv voor de bevolking 0,1 % per Sv voor werknemers. Daarbij beschouwt men risico’s op straling geïnduceerde erfelijke ziektes tot en met de tweede generatie. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat andere aandoeningen dan kanker in bestraalde bevolkingsgroepen toenemen, onder andere hartziektes en beroertes.

MIRA – Milieurapport Vlaanderen: achtergrondinformatie over de problemen van ioniserende straling in Vlaanderen

 

Dinsdag, 23 november 2010 – Dossier: Internationale berichten

De Belgische bioloog Joris Everaert reageert op de website van De Standaard in een gedegen weerwoord op de wild om zich heen slaande kwakzalverbestrijders Bonneux en Magiels:

Gerelateerd bericht: Lees dit!

Bron: De Standaard 22 nov. 2010

Stralende onzin? Het antwoord van Joris Everaert (Bioloog)!

In het opiniestuk ‘Stralende onzin, the sequel’ (DS 2 november) reageren epidemioloog Luc Bonneux en bioloog Geerdt Magiels op het wetenschapsartikel ‘Stop met hotspots op straat’ (DS 29 oktober) dat gebaseerd was op een open brief (‘to whom it may concern’) van verschillende bezorgde wetenschappers inzake de snelle toename aan draadloze technologieën. Hierover moeten toch enkele inhoudelijke zaken worden rechtgezet.

De niet-ioniserende elektromagnetische straling van draadloze toepassingen zoals GSM en WiFi bestaat uit hoogfrequente microgolven die op een complexe manier gemoduleerd worden aan extreem lage frequenties. Deze lage frequenties bestaan niet op zichzelf, zij dienen om de hoog-frequente draaggolf te moduleren zodat veel informatie kan doorgegeven worden. Biologische systemen zouden sommige signalen echter kunnen ontvangen en demoduleren en er in hun functioneren door worden verstoord.

De internationale ICNIRP norm voor de bescherming tegen deze straling is enkel gebaseerd op mogelijk acute thermische effecten (opwarmingseffecten). Steeds meer onderzoekers concluderen echter dat deze norm wellicht niet voldoende is om de bevolking voldoende te beschermen (zie bv. enkele resoluties via www.icems.eu). Biologische systemen zijn immers ingewikkelder dan de systemen waarop het warmte-effect vroeger werd aangetoond. Diverse studies tonen duidelijk dat gemoduleerde microgolven ook aan lage intensiteit zonder warmte-effecten bioactief kunnen zijn voor levende organismen, onder meer door het ontstaan van stressreacties die de cel werking grondig aantasten.

Een mogelijk mechanisme werkt via resonantie en polarisatie. Bij aanbod van straling met een structuur (met modulatie) die past bij de structuur van bestaande frequenties in het lichaam, ontstaat interferentie. Gevolg: verandering van processen in het lichaam. Dit kan zowel negatieve, neutrale als positieve gevolgen hebben al naargelang het type straling en modulatie. Hoewel de vastgestelde niet-thermische biologische effecten niet noodzakelijk leiden tot belangrijke
gezondheidseffecten, vormen zij toch een risicoaanwijzing.

Bonneux en Magiels argumenteren in hun opiniestuk: ”Kanker wordt veroorzaakt door mutaties in het DNA. De straling van GSM of WiFi kan interfereren met belangrijke biologische processen. studies  genetische effecten van radiofrequente en microgolfstraling, e conclusies. concludeert men studies vormen een vrij duidelijk bewijs van genetische veranderingen De genotoxische effecten ontstaan door micro-thermische effecten in celstructuren, vorming van vrije-radicalen en interactie met DNA-reparatie mechanismen.

Er zijn ook indirecte genetische effecten door microgolfstraling.

Inzake mogelijke effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid, adviseerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) al meerdere keren het voorzorgsbeginsel te hanteren en de blootstelling aan draadloze toepassingen te beperken (zie www.health.belgium.be). De HGR stelt evenwel heel diplomatisch en correct dat er momenteel geen sluitend bewijsmateriaal bestaat dat de straling uitgezonden door GSM, zendmasten en draadloos internet, een effect op de gezondheid veroorzaakt, maar dat er wel een aantal duidelijke aanwijzingen bestaan die aanzetten tot voorzorg. Voor de normering van zendmasten vraagt de HGR daarom een cumulatieve veiligheidsnorm die veel strenger is dan de
internationale norm.

Heel wat laboratoriumstudies vonden biologische effecten, onder meer: aantasting van de goede cel werking, verhoogde doorlaatbaarheid van de bloed-hersen barrière waardoor meer gevaarlijke stoffen de hersenen kunnen binnendringen, significant effect op hersengolven, slaap en cognitieve effecten, wijzigingen in het immuunsysteem, vruchtbaarheidsproblemen, DNA schade, hersentumoren, kankers enz. In ruwweg 50% van de studies worden biologische effecten gevonden. Enkele overzichtsartikelen waarbij verschillende epidemiologische studies werden geanalyseerd,  dat door continue blootstelling aan lage intensiteit straling rond GSM zendmasten een verhoging kan optreden van neurologische problemen en hoofdpijn maar ook kanker. Zo werd een “regelmatige gsm beller” in het protocol van een groot studieproject (Interphone) gedefinieerd als iemand met ”minstens 1 gesprek per week”.

 

Hersenkanker en GSM’s
Het is van groot belang dat er meer bewustzijn gaat ontstaan over het gebruik van draadloze technologie en de risico’s die eraan verbonden zijn. En dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Kinderen,
maar ook onwetende volwassenen worden niet in bescherming genomen door de overheid. We moeten onszelf dus beschermen, ook tegen de straling van buren, want die gaat dwars door muren (en plafonds). U kunt een beschermende klamboe (baldakijn) tegen elektromagnetische velden om uw bed hangen. Onder uw bed kunt u extra dik aluminiumfolie leggen, waardoor u een beschermende kooi van Faraday creëert. Dat is de goedkoopste oplossing als u overbelast, EHS of stralingsgevoelig bent. U kunt zelf de risico’s verminderen door ’s nachts uw draadloze apparatuur uit te zetten (uw buren zullen u ook dankbaar zijn).

 

Kom ook naar de volgende lezing 16 december: “kruisen”.

 

Bijlagen:

Foto beschermende klamboe tegen elektromagnetische velden,

Brochure over elektromagnetische velden en de gezondheid Minister Tillieux.

 

Bouwaanvraag ingediendBouwaanvraag goedgekeurdOperationeel

 

http://www.sites.bipt.be

van de zendmasten te raadplegen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

 

– van mevrouw Joke Schauvliege, de heren Patrick Lachaert en Bart Martens, mevrouw Else De Wachter en de heren Rudi Daems en Jan Peumans

 

betreffende niet-ioniserende straling

Waalse minister van Volksgezondheid wil gsm-verbod op scholen wegens gezondheidsredenen. http://www.symbolic.be EINDELIJK

Gsm-verbod op scholen.

De Waalse minister van Volksgezondheid Eliane Tillieux wil voor het basisonderwijs een gsm-verbod instellen. Ze pleit hiervoor wegens gezondheidsredenen. Les champs électromagnétiques et la santé.-Votre guide dans le paysage électromagnétique

Straling verhoogt kans op leukemie

Geobiologen waarschuwen reeds jaren voor de gevaren van straling! Ze geven nu enkel maar een waarschuwing zodat er later niet zou kunnen gezegd worden dat de regering niet geïnformeerd heeft.

 

Kinderen en GSMs: verband tussen autisme en straling
Kinderen nemen het overgrote deel (méér dan 60%) van de mobiele-telefoongesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn velen blootgesteld aan de straling van draadloze computernetwerken (WiFi) op school en vaak nog eens thuis (draadloos internet en snoerloze huistelefoon). Slapeloosheid, onrust in het hoofd, ADHD, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn een stuk of wat van de – vaak vage – neuro-achtige symptomen waar onze kids last van hebben. De hersenen van kinderen zijn nog in ontwikkeling, ze zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter. Zij behoren daardoor tot de kwetsbaren in de samenleving en zouden door de overheid beschermd dienen te worden.
De Belgische overheid heeft informatie opgesteld met aanwijzingen en tips voor kinderen en hun ouders teneinde het gebruik van de gsm in te dammen. De Nederlandse overheid heeft een glasharde houding en doet niets aan voorzorgsmaatregelen en voorlichting: onze kinderen zijn proefkonijn in een grootschalig draadloos experiment!

Wetgeving ter bescherming van kinderen
De Franse regering is het eerste nationale landsbestuur dat in haar wetgeving bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen gaat nemen. Het wetsvoorstel bestaat uit:
• Een verbod op het maken van reclame voor mobieltjes gericht op kinderen onder de 12 jaar;
• Een gebruiksverbod van mobieltjes en ‘oortjes’ voor kinderen onder de 6 jaar.
Dit is een mondiale wetgevingsprimeur! Maar we vragen ons wel af hoe men daar juridisch en praktisch vorm aan denkt te geven. Bovendien vinden we de leeftijdsgrenzen nogal aan de lage kant!

 

Informatiefolder voor kinderen Zoals gezegd, de Nederlandse overheid verzaakt haar plicht om de burger integere en heldere informatie te verstrekken over de gezondheidseffecten van het gebruik van draadloze technologie. En dus besloten het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Meldpunt Gezondheid & Milieu en de Stichting De Kinderconsument een informatiefolder voor kinderen te maken en te verspreiden. In deze folder, waarin de kinderen rechtstreeks worden aangesproken, wordt heldere voorlichting gegeven over verantwoord bellen met een mobieltje. De oplage bedraagt 35.000 en de verspreiding geschiedt door de Stichting De Kinderconsument. Scholen, jeugdverenigingen, buurthuizen, jongerencentra e.d. kunnen folders aanvragen via de Kinderconsument tegen een geringe vergoeding die gelijk is aan de verzendkosten. De folder heeft als titel: Mobiel bellen… voorkom gezondheidsklachten.
Is het niet bizar dat private organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor adequate voorlichting aan de kinderen terwijl de overheid het domweg laat afweten? Wanneer zal de Nederlandse overheid weer hoeder van de kinderen worden?

Stralingsvrij Kind
Onlangs werd door een groep bezorgde burgers uit Groningen de Stichting Stralingsvrij Kind opgericht. Aanleiding daarvoor was het project Draadloos Groningen: de Gemeente Groningen wil samen met andere belanghebbende partijen een draadloos WiFi-netwerk over bijna de gehele stad uitrollen en zenders plaatsen in elke lantaarnpaal!
De Stichting wil met de gemeente en alle betrokken partijen om de tafel teneinde een veilig beleid aangaande hoogfrequente elektromagnetische straling tot stand te brengen. Groningen moet met zijn streven naar de duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente m.b.t de toepassing van draadloze technologie, met name voor kinderen! Aldus de Stichting Stralingsvrij Kind

Drs van Huffelen: Glasvezel en toch een WiFi-verbinding !
Het is een groot probleem: Als een dorp of stad eindelijk volledige glasvezeldekking heeft, dan blijven de providers toch hun WiFi-ellende aanbieden! Lees wat Edwin de Niet ons hierover schreef: bij de niets vermoedende consument wordt een (draadloos) WLAN/WiFi-modem geïnstalleerd terwijl het veilige glasvezelnet nota bene tot aan de voordeur ligt.

MIRA – Milieurapport Vlaanderen: achtergrondinformatie over de problemen van ioniserende straling in Vlaanderen

 

In april 2009, hebben Beperk de Straling en Teslabel vzw een protestactie gehouden in de buurt van de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek). Het protest is gericht tegen de verdere ontwikkeling en toepassing van draadloze technologieën, waarvan steeds meer wetenschappers stellen  dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

De directe aanleiding voor de actie is de conferentie ‘Wireless iBrussels’ die de VUB met de steun van Brussels Minister Vanhengel organiseert. Op deze conferentie willen een aantal onderzoekers, ondernemers en beleidsmensen bekijken hoe draadloze technologieën verder ontwikkeld kunnen worden en toegepast in een stedelijke context.

 

Steeds meer wetenschappers waarschuwen echter  dat de straling uitgezonden door draadloze technologieën de gezondheid kan schaden. Bewijzen van schadelijkheid zijn er inderdaad nog niet, maar er zijn wel significante

aanwijzingen in die richting. Er zijn ook belangrijke aanwijzingen dat de huidige blootstellingsnormen duizenden  keren te laks zijn, en geen enkele bescherming bieden. Ook de nieuwe Brusselse stralingsnorm is

niet voldoende.

 

De schadelijke effecten die wetenschappelijke studies in verband brengen met elektromagnetische straling

(‘gsm-straling’) zijn heel divers en omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen- bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, op Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten.

 

EM straling  wordt verder  in verband  gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en hartritmestoornissen.

 

Het is dan ook onverantwoord dat de VUB en Minister Vanhengel deze aanwijzingen negeren en draadloze technologie verder blijven promoten.

 

De situatie aan de VUB en andere Brusselse universiteiten en hogescholen is nu reeds problematisch. Op de VUB-campus  alleen al staan maar liefst 78 antennes voor draadloos internet (WiFi) en daarnaast ook nog 20 gsm- en UMTS-antennes. Bovendien wordt het WiFi slechts door één op de vijf studenten gebruikt. 80% van de studenten en een groot deel van het universitair personeel wordt dus bestraald voor niets.

 

Daarom voeren Beperk de Straling en Teslabel vzw donderdag actie om de aandacht vestigen op de gezondheidsrisico’s van draadloze technologieën. Wij willen de VUB oproepen om kennis te nemen van de vele waarschuwingen uit de wetenschappelijke en medische wereld en het voorzorgsprincipe te respecteren. Dit houdt een moratorium in voor draadloze technologieën. Meer concreet vragen wij Minister Vanhengel en de VUB om de draadloze netwerken weer te vervangen door vaste internetverbindingen, die overigens sneller, betrouwbaarder en stabieler zijn.

 

Voor onze actie zullen wij o.a. gratis stralingsmetingen van gsm en laptop aanbieden aan de studenten.

 

Contactpersoon:
Jan Allein (Beperk de Straling); 09/227.90.46, 0473/99.08.36.
Mail via deze link

 

—————————————————————————————————————-
Beperk de Straling en Teslabel vzw zijn respectievelijk een Vlaamse en een Franstalige groepering van burgers die bevolking, artsen en politici wil informeren en sensibiliseren over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

 

www.beperkdestraling.orgwww.001.be.cx (Teslabel) – www.teslabel.be

 

 

Het volgende boek is verkrijgbaar in de bibliotheek van Riemst: Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, hoofdstuk 12 Het verband tussen autisme en elektromagnetische straling op pagina 140:

overdosis aan elektromagnetische straling de bloed-hersenbarrière (filter tussen ons bloed en de hersenen) wordt aangetast, waardoor toxische stoffen kunnen doorsijpelen naar de hersenen.

Stralingsgevaar
Op 20 maart 2009 stond in De Telegraaf een artikel naar aanleiding van het Jaarbericht Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad. Verder in het artikel een interview met EHS-patiënte Maria van Tongeren die door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement is geraakt en zich ontsteld toont over deze bizarre suggestie van de Gezondheidsraad. Natuurlijk komt ook de Gezondheidsraad zelf bij monde van radiobioloog Eric van Rongen aan het woord: ‘(…) Overigens is in andere landen ook uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en het optreden van gezondheidsklachten. Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Wij komen tot de conclusie dat het hier dus om psychosomatische klachten gaat.’
De Gezondheidsraad verdraait hier de harde feiten: misleiding van burgers! Want…… weet de heer van Rongen dan niet dat:
• reeds 20 seconden bellen met een mobieltje voldoende is om de rode bloedlichaampjes in ons bloedplasma tot verklontering te brengen!? Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie. Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. [Dat is géén goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook ’s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!]
• Vele studies tonen het verband aan tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van mobieltjes (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.
• De bloed-hersen-barrière is een filter tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat zware metalen, chemicaliën zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) en duizenden andere chemische stoffen ons meest kwetsbare orgaan – de hersenen – niet kunnen bereiken. Echter, de kunstmatige elektromagnetische straling van mobieltjes en andere draadloze technologie veroorzaakt lekkages van dit filter waardoor genoemde toxische stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme.
• Ook een bizarre wetenschappelijke constatering is de veelvuldig aangetoonde correlatie tussen vaak en langdurig mobiel bellen (tien jaar of langer) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds. Met significante cijfermatige verbanden: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een mobieltje aan één (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan één zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.

Inderdaad, hersenkanker en gehoorzenuwtumoren zitten tussen de oren! Oh, als eieren zo groot! Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu – de ‘mobieltjes- en draadloos-internetgeneratie’ – de sluimerende risico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami! Download hoofdstuk 14 Een bloemlezing van weetjes, wetenswaardigheden en wetenschap (1,9MB) uit ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk voor uitgebreide bronnen- en andere informatie over het verband tussen mobiel bellen en gezondheidsrisico’s: www.stralendegroeten.nl

België verlaagt de stralingsnorm!
Zowel het Vlaamse als het Waalse als het Brussels Parlement hebben besloten de stralingsnorm van 20V/m (20 Volt per meter) te beperken tot 3 V/m, ondanks de tegenwerking van de telecombranche en de federale overheid. Klik hier voor uitgebreide documentatie.

De ‘golfoorlog’, over stralen en kwalen, zondagavond 29 maart 2009 op Canvas om 20.10 uur: vooraankondiging

Lezingen over het Draadloze Tijdperk
Het is van groot belang dat er meer bewustzijn gaat ontstaan over het gebruik van draadloze technologie en de risico’s die eraan verbonden zijn. En dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Vooral kinderen die niet in bescherming worden genomen door de overheid en telecombranche gaan ons aan het hart, maar ook onwetende, niets vermoedende volwassenen.

 

, bijgewerkt op 6 april 2009 08:37

DEN HAAG – De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appèl van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico’s van onder meer mobiele telefoons, maakte dit zondag bekend.

De ondertekenaars zien een algemene toename van aandoeningen als chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met ‘de explosieve toename van stralingsbelasting’, onder meer door mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur.

http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/links-mainmenu-7

Het is wel mogelijk dat dat gebeurt, want gsm-straling verhoogt de spierspanning. Bij mij verhoogt deze de spierspanning zelfs zodanig, dat mijn nekwervels opzij worden geduwd door spieren, waardoor ik tijdelijk een hernia krijg (beklemming van zenuw tussen twee wervels). Als ik overbelast ben heb ik last van onder meer slapeloosheid en concentratie-stoornissen. Wat is de uitkomst van dat onderzoek dat u heeft laten goedkeuren? Meer info over ander onderzoek: zie aangehechte Word documenten. Een televisie-uitzending ziet u op: http://video.canvas.be/panorama-de-golfoorlog-over-stralen-en-kwalen

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/3389/groningen_politici_willen_deskundig_draadloos_advies

Hersenkanker en GSM’s
In Medisch Dossier van maart 2010 staat een tweetal artikelen over de (on)veiligheid van mobieltjes, alsmede een artikel over dementie-preventie. Voor abonnementen: http://medischdossier.org/home/. Op: http://products.mercola.com/blue-tube-headset/?source=nl vind je meer info over bescherming tegen de straling van mobieltjes
Bij De Slegte vindt je het boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk misschien nog wel.

Mocht je Engels kunnen lezen: https://stop5ginternational.org/joint-response-letter-to-officials-from-the-european-commission-regarding-5g-unrest/

Als je Engels kan lezen is Olga’s nieuwe novelle een prachtig Sinterklaas- of Kerstgeschenk! https://softrevolutionoflove.org #SoftRevolutionOfLove We zijn allemaal één! https://olgasheean.com/the-parents/ voor de trailer. Hoe ver zou jij gaan om de wereld te redden?

https://blog.drjoedispenza.com/the-role-of-brainwaves-in-meditation-part-i?utm_medium=email&_hsmi=98833284&utm_content=98833284&utm_source=hs_email

 

Dr. Darrell Wolfe has a machine that produces photones that keep radiation at a distance. https://www.docofdetox.com/

https://www.internationaltraininginstituteofhealth.com/about

A new study published on November 2, 2020 in the International Journal of Environmental Research and Public Health found that heavier cell phone use (which corresponds to about 17 minutes of use per day over a 10 year period), is linked to an increased risk of tumor development in users. https://www.5gcrisis.com/post/new-study-finds-heavier-cell-phone-use-linked-to-increased-risk-of-tumor-development