‘Mama Ontzwangert’ vult gat in ketenzorg

Begin 2013 is het boek mama ontzwangert verschenen: een boek over wat moeders doormaken in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Boeiend voor zwangere én net bevallen vrouwen. Want hoe beter zij zijn voorbereid, hoe realistischer hun verwachtingen over het moederschap. En hoe realistischer hun verwachtingen, hoe steviger ze in hun schoenen staan. Althans, daarvan zijn de vijftien deskundigen die aan het boek hebben meegewerkt overtuigd.

Veel zwangere vrouwen concentreren zich volledig op de bevalling en zijn nauwelijks voorbereid op wat daarna op hen afkomt. Ze verwachten een roze wolk, maar dat is niet reëel. En als verwachtingen niet reëel zijn, kan het ouderschap enorm tegenvallen. Aan het woord is prof. dr. Jan Nijhuis, gynaecoloog en hoogleraar verloskunde, verbonden aan het UMC van Maastricht. Hij heeft meegewerkt aan mama ontzwangert, omdat hij denkt dat het boek aankomende en jonge moeders kan helpen realistische verwachtingen te vormen over het ouderschap.

Medewerking van experts

Nijhuis is niet de enige professional die zijn medewerking heeft verleend: ook veertien andere experts hebben hun kennis over ontzwangeren gedeeld. Allemaal vanuit hun eigen expertise. Van verloskundige tot neuroloog, van psycholoog tot kraamverzorgende, van fysiotherapeut tot lactatiekundige, van huisarts tot bewegingswetenschapper: samen hebben zij gezorgd voor gedegen achtergrondinformatie.

Begin van turbulente periode

Zonder uitzondering zijn de deskundigen het erover eens dat mama ontzwangert jonge moeders kan bijstaan in het eerste jaar na hun bevalling. Want het vult niet alleen een gat in de mamaliteratuur, maar ook een gat in de ketenzorg. De meeste boeken voor moeders gaan óf over zwanger zijn en bevallen, óf over de ontwikkeling van de baby. En qua ketenzorg: als vrouwen zwanger zijn rollen ze van de ene controle naar de andere, maar al snel na hun bevalling, namelijk vanaf de zeswekencontrole, staan ze er vrijwel alleen voor. Terwijl de meest turbulente periode van het ontzwangeren dan nog moet beginnen

Meer boeken

Feest der herkenning

Mama ontzwangert is een boek voor en over moeders, dus vanzelfsprekend hebben er ook moeders aan meegewerkt. Zij vertellen hoe zij het eerste jaar na hun bevalling hebben ervaren en gaan daarbij geen enkel onderwerp uit de weg. Van aambeien tot zweetaanvallen, van wennen aan het moederschap tot de precaire balans tussen werk en privé, van het gebrek aan een sociaal leven tot de veranderde relatie met hun partner, alles komt aan bod. Het resultaat is een prettig leesbaar, informatief boek waarin jonge moeders zichzelf zullen herkennen en dat ze kan helpen bij het scherpstellen van hun verwachtingen. In de hoop dat het ouderschap niet zal tegenvallen, maar vooral een mooie en verrijkende ervaring zal zijn!

Wij wensen je veel leesplezier

Susanne Mullenders

Susanne Mullenders