Voor de zwangere vrouw is het van belang, dat er EEN stabiele situatie binnenshuis bestaat. Veiligheid, vertrouwen, goede communicatie zijn onontbeerlijk tussen partners. De gezinssituatie zelf kan zich uiten in vele vormen. Een relatie kan bestaan uit 2 vrouwen, maar ook uit 2 mannen, die een baby verwachten bijvoorbeeld via een surrogaat moeder.
Er zijn ook a.s. moeders, die (bewust) zonder partner een kind ter wereld laten komen.
Voor deze dames is het heel belangrijk dat er een achterban is, die deze rol van de directe partner kan overnemen en de moeder kunnen ondersteunen.”


Op de website “2 handen op 1 buik” staan o.a. cursussen, die door geheel Nederland,
speciaal voor de “Single Zwangeren” worden georganiseerd.

BAM – iets voor mij?

Je bent een alleenstaande vrouw met kinderwens. Ga je deze realiseren?

De meeste alleenstaande vrouwen die uiteindelijk stappen ondernemen om zwanger te worden hebben een periode van bezinning gehad waarin zij voor zichzelf een aantal belangrijke vragen hebben beantwoord. Deze vragen kunnen voor iedereen verschillend zijn; een aantal bespreken we hier.