Geachte Hugo de Jonge, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
Dirk Jan van den Berg,


Zorgt u samen voor een oplossing voor een schrijnend obstakel in de geboortezorg?


Duizenden zwangere vrouwen die nog weinig of geen Nederlands spreken én hun zorgverleners hebben een TOLK nodig om elkaar te kunnen verstaan en te vertrouwen.
Voor veel van deze vrouwen, hun verloskundigen en kraamverzorgenden zijn de kosten van tolken niet op te brengen.
Communicatie loopt daardoor moeizaam of is onmogelijk. Hierdoor ontstaan VERMIJDBARE RISICO’S.Door corona is de situatie extra schrijnend. Vrouwen zien hun zorgverleners vaak alleen. Familie of bekenden kunnen dus niet vertalen. Deze vrouwen krijgen ook minder informatie corona. En het risico is groter dat ze zorg mijden. Het instellen van één centraal telefoonnummer voor de tolkentelefoon met koppeling aan verzekeringsnummer moet te regelen zijn, toch?

De DRINGENDE oproep die we 10/4 vanuit aan u deden met Charlotte de Schepper, van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Esther van der Ark van de Nederlandse beroepsvereniging kraamverzorgenden staat op: www.johannes-wier.nl.