Sporten tijdens je zwangerschap kan vaak prima

Mits niet al te extreem natuurlijk, heeft het blijven sporten gedurende de zwangerschap geen schadelijke gevolgen voor het ongeboren kind of de moeder.

Veel vrouwen zijn terughoudend om te blijven sporten tijdens een zwangerschap. Zij gaan er vanuit dat sporten in hun situatie niet veilig is en zijn bang dat sporten kwaad kan voor hun ongeboren kind. Dat is zonde want een zwangerschap is niet per se een reden om te stoppen met sporten.

Conditieverbetering

Bij zwangerschappen die normaal verlopen is inspanning geen probleem. Dit verbetert juist de conditie van de moeder en het verkleint het risico op zwangerschapsdiabetes en/of -vergiftiging. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de zwangerschap normaal verloopt en er geen alarmsignalen optreden tijdens het sporten.

Oplettend genieten

Het is wel nuttig om even stil te staan bij de do’s en don’ts; de inspanningen die tijdens de zwangerschap geen kwaad kunnen en de inspanningen die dat wel kunnen. Blijf vooral genieten van sporten tijdens de zwangerschap maar houd onderstaande checklist goed in het achterhoofd.

Do’s

Een aantal dagen per week zo’n 30 minuten per dag sporten kan geen kwaad. Dan mag ook een maximale inspanning worden geleverd. Het verdient echter aanbeveling om tijdelijk van activiteit te veranderen indien de buik ‘in de weg zit’ of er sprake is van ‘bandenpijn’. Zodra een ‘harde buik’ optreedt is het raadzaam om de intensiteit van het sporten te verminderen.

Don’ts

Vermijd na de eerste drie maanden van de zwangerschap de beoefening van contactsporten en sporten met een hoog valrisico. Vergeet ‘scuba diving’, sporten op grote hoogte en ga niet sporten met gebroken vliezen of als er sprake is van vaginaal bloedverlies.

Alarmsignalen

Let op alarmsignalen van uw lichaam. Stop met inspanning en sporten als sprake is van kortademigheid in rust, duizeligheid, hoofdpijn, pijn op de borst, spierslapte, pijn en/of zwelling van de kuitspieren en als u het gevoel heeft dat er ‘minder leven’ voelbaar is.

sporten voor